Kyunpin Meditation Center

Thiền viện và Trung tâm thiền Kyunpin là một trung tâm thiền nhỏ trên bờ sông Irrawaddy xinh đẹp ở vùng Sagaing, Miến Điện.

Thiền viện này đã hơn trăm năm tuổi, nhưng trung tâm thiền mới được thành lập vào tháng ba năm 2008 bởi Ngài Thiền sư Kyunpin (U Jaṭila), cựu thiền sư tại Paṇḍitārāmā, một trong những trung tâm thiền Vipassanā nổi tiếng theo dòng thiền cao quý của Ngài cố Hoà thượng Thiền sư Mahāsī của Miến Điện.

Phương pháp Mahāsī bao gồm chánh niệm về thân, thọ, tâm, và các đối tượng chung như thấy, nghe, nếm và ngửi. Các đối tượng chính của thiền là phồng và xẹp của bụng trong thiền ngồi và chuyển động của bàn chân trong thiền đi.

Bấm vào đây để xem thêm đội ngũ con người của thiền viện

https://www.kyunpin.com

https://kyunpin.wixsite.com/meditation 

https://kyunpin.wixsite.com/vietnam (tiếng Việt)

Thư mục: